Chảo bếp từ

 • -13%
  - Hãng sx: Moneta - Made in Italia - Độ dày: 3.5mm - Bề mặt chống dính - Tương thích với tất cả các loại bếp Bảo hành: 24 tháng
  Xuất xứ: Zeus
  Xem chi tiết So sánh
  Chảo Moneta Wokpan Zeus 28cm Moneta
  950.000đ 1.080.000đ
  Chảo Moneta Wokpan Zeus 28cm
 • -6%
  - Hãng sx: Moneta - Made in Italia - Bề mặt chống dính - Tương thích với tất cả các loại bếp - Màu sắc: Cam, đỏ, ghi, xanh Bảo hành: 24 tháng
  Xuất xứ: pantone
  Xem chi tiết So sánh
  Chảo Moneta Wokpan Pantone 28cm (xanh,đỏ,ghi,cam) Moneta
  1.780.000đ 1.880.000đ
  Chảo Moneta Wokpan Pantone 28cm (xanh,đỏ,ghi,cam)
 • -8%
  - Hãng sx: Moneta - Made in Italia - Độ dày: 3.5mm - Bề mặt chống dính - Tương thích với tất cả các loại bếp Bảo hành: 24 tháng
  Xuất xứ: Nova
  Xem chi tiết So sánh
  Chảo Moneta Wokpan Nova 28cm Moneta
  1.380.000đ 1.490.000đ
  Chảo Moneta Wokpan Nova 28cm
 • -2%
  - Hãng sx: Moneta - Made in Italia - Chất lượng: nhôm, tay cầm silicon thép cách nhiệt - Tương thích với tất cả nguồn nhiệt, lò nướng lên tới 250 độ C Bảo hành: 24 tháng
  Xuất xứ: Maxima
  Xem chi tiết So sánh
  Chảo Moneta Wokpan Maxima 28cm Moneta
  1.950.000đ 1.980.000đ
  Chảo Moneta Wokpan Maxima 28cm
 • -9%
  - Hãng sx: Moneta - Made in Italia - Độ dày: 3.5mm - Bề mặt chống dính - Tương thích với tất cả các loại bếp Bảo hành: 24 tháng
  Xuất xứ: hera
  Xem chi tiết So sánh
  Chảo Moneta Wokpan Hera 28cm Moneta
  1.180.000đ 1.290.000đ
  Chảo Moneta Wokpan Hera 28cm
 • -10%
  - Hãng sx: Moneta - Made in Italia - Bề mặt chống dính - Tương thích với tất cả các loại bếp Bảo hành: 24 tháng
  Xuất xứ: greystone
  Xem chi tiết So sánh
  Chảo Moneta Wokpan Greystone 28cm Moneta
  1.160.000đ 1.280.000đ
  Chảo Moneta Wokpan Greystone 28cm
 • -11%
  - Hãng sx: Moneta - Made in Italia - Độ dày: 3.5mm - Bề mặt chống dính - Tương thích với tất cả các loại bếp Bảo hành: 24 tháng
  Xuất xứ: Zeus
  Xem chi tiết So sánh
  Chảo Moneta Sautepan Zeus 16cm Moneta
  890.000đ 990.000đ
  Chảo Moneta Sautepan Zeus 16cm
 • -15%
  - Hãng sx: Moneta - Made in Italia - Bề mặt chống dính - Tương thích với tất cả các loại bếp - Màu sắc: Cam, đỏ, ghi, xanh Bảo hành: 24 tháng
  Xuất xứ: pantone
  Xem chi tiết So sánh
  Chảo Moneta Sautepan Pantone 20cm (xanh,đỏ,ghi,cam) Moneta
  1.950.000đ 2.280.000đ
  Chảo Moneta Sautepan Pantone 20cm (xanh,đỏ,ghi,cam)
 • -14%
  - Hãng sx: Moneta - Made in Italia - Độ dày: 3.5mm - Bề mặt chống dính - Tương thích với tất cả các loại bếp Bảo hành: 24 tháng
  Xuất xứ: Nova
  Xem chi tiết So sánh
  Chảo Moneta Sautepan Nova 16cm Moneta
  1.120.000đ 1.290.000đ
  Chảo Moneta Sautepan Nova 16cm
 • -5%
  - Hãng sx: Moneta - Made in Italia - Độ dày: 3.5mm - Bề mặt chống dính - Tương thích với tất cả các loại bếp Bảo hành: 24 tháng
  Xuất xứ: Hera
  Xem chi tiết So sánh
  Chảo Moneta Sautepan Hera 16cm Moneta
  950.000đ 990.000đ
  Chảo Moneta Sautepan Hera 16cm
 • -13%
  - Hãng sx: Moneta - Made in Italia - Bề mặt chống dính - Tương thích với tất cả các loại bếp Bảo hành: 24 tháng
  Xuất xứ: greystone
  Xem chi tiết So sánh
  Chảo Moneta Sautepan Greystone 16cm Moneta
  950.000đ 1.080.000đ
  Chảo Moneta Sautepan Greystone 16cm
 • -3%
  - Hãng sx: Moneta - Made in Italia - Độ dày: 3.5mm - Bề mặt chống dính - Tương thích với tất cả các loại bếp Bảo hành: 24 tháng
  Xuất xứ: zeus
  Xem chi tiết So sánh
  Chảo Moneta Frypan Zeus 28cm Moneta
  960.000đ 980.000đ
  Chảo Moneta Frypan Zeus 28cm
 • -11%
  - Hãng sx: Moneta - Made in Italia - Độ dày: 3.5mm - Bề mặt chống dính - Tương thích với tất cả các loại bếp Bảo hành: 24 tháng
  Xuất xứ: zeus
  Xem chi tiết So sánh
  Chảo Moneta Frypan Zeus 24cm Moneta
  790.000đ 880.000đ
  Chảo Moneta Frypan Zeus 24cm
 • -22%
  - Hãng sx: Moneta - Made in Italia - Độ dày: 3.5mm - Bề mặt chống dính - Tương thích với tất cả các loại bếp Bảo hành: 24 tháng
  Xuất xứ: zeus
  Xem chi tiết So sánh
  Chảo Moneta Frypan Zeus 20cm Moneta
  690.000đ 880.000đ
  Chảo Moneta Frypan Zeus 20cm
 • -15%
  - Hãng sx: Moneta - Made in Italia - Bề mặt chống dính - Tương thích với tất cả các loại bếp - Màu sắc: Cam, đỏ, ghi, xanh Bảo hành: 24 tháng
  Xuất xứ: pantone
  Xem chi tiết So sánh
  Chảo Moneta Frypan Pantone 24cm (xanh,đỏ,ghi,cam) Moneta
  1.950.000đ 2.280.000đ
  Chảo Moneta Frypan Pantone 24cm (xanh,đỏ,ghi,cam)
 • -8%
  - Hãng sx: Moneta - Made in Italia - Độ dày: 3.5mm - Bề mặt chống dính - Tương thích với tất cả các loại bếp Bảo hành: 24 tháng
  Xuất xứ: Nova
  Xem chi tiết So sánh
  Chảo Moneta Frypan Nova 28cm Moneta
  1.280.000đ 1.390.000đ
  Chảo Moneta Frypan Nova 28cm
 • -13%
  - Hãng sx: Moneta - Made in Italia - Độ dày: 3.5mm - Bề mặt chống dính - Tương thích với tất cả các loại bếp Bảo hành: 24 tháng
  Xuất xứ: Nova
  Xem chi tiết So sánh
  Chảo Moneta Frypan Nova 24cm Moneta
  1.120.000đ 1.280.000đ
  Chảo Moneta Frypan Nova 24cm
 • -8%
  - Hãng sx: Moneta - Made in Italia - Chất lượng: nhôm, tay cầm silicon thép cách nhiệt - Tương thích với tất cả nguồn nhiệt, lò nướng lên tới 250 độ C - Bề mặt chống dính Bảo hành: 24 tháng
  Xuất xứ: Maxima
  Xem chi tiết So sánh
  Chảo Moneta Frypan Maxima 28cm Moneta
  1.850.000đ 1.990.000đ
  Chảo Moneta Frypan Maxima 28cm
 • -8%
  - Hãng sx: Moneta - Made in Italia - Chất lượng: nhôm, tay cầm silicon thép cách nhiệt - Tương thích với tất cả nguồn nhiệt, lò nướng lên tới 250 độ C - Bề mặt chống dính Bảo hành: 24 tháng
  Xuất xứ: maxima
  Xem chi tiết So sánh
  Chảo Moneta Frypan Maxima 24cm Moneta
  1.560.000đ 1.690.000đ
  Chảo Moneta Frypan Maxima 24cm
 • -5%
  - Hãng sx: Moneta - Made in Italia - Độ dày: 3.5mm - Bề mặt chống dính - Tương thích với tất cả các loại bếp Bảo hành: 24 tháng
  Xuất xứ: hera
  Xem chi tiết So sánh
  Chảo Moneta Frypan Hera 30cm Moneta
  1.320.000đ 1.380.000đ
  Chảo Moneta Frypan Hera 30cm
 • -11%
  - Hãng sx: Moneta - Made in Italia - Độ dày: 3.5mm - Bề mặt chống dính - Tương thích với tất cả các loại bếp Bảo hành: 24 tháng
  Xuất xứ: hera
  Xem chi tiết So sánh
  Chảo Moneta Frypan Hera 28cm Moneta
  1.180.000đ 1.320.000đ
  Chảo Moneta Frypan Hera 28cm
 • -25%
  - Hãng sx: Moneta - Made in Italia - Độ dày: 3.5mm - Bề mặt chống dính - Tương thích với tất cả các loại bếp Bảo hành: 24 tháng
  Xuất xứ: hera
  Xem chi tiết So sánh
  Chảo Moneta Frypan Hera 24cm Moneta
  980.000đ 1.290.000đ
  Chảo Moneta Frypan Hera 24cm
 • -11%
  - Hãng sx: Moneta - Made in Italia - Bề mặt chống dính - Tương thích với tất cả các loại bếp Bảo hành: 24 tháng
  Xuất xứ: greystone
  Xem chi tiết So sánh
  Chảo Moneta Frypan Greystone 28cm Moneta
  1.160.000đ 1.290.000đ
  Chảo Moneta Frypan Greystone 28cm
 • -11%
  - Hãng sx: Moneta - Made in Italia - Bề mặt chống dính - Tương thích với tất cả các loại bếp Bảo hành: 24 tháng
  Xuất xứ: greystone
  Xem chi tiết So sánh
  Chảo Moneta Frypan Greystone 26cm Moneta
  1.060.000đ 1.180.000đ
  Chảo Moneta Frypan Greystone 26cm
Thương hiệu

 

Sản phẩm đã xem

So sánh sản phẩm